วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า
ขอขอบพระคุณ ท่าน ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรี
ที่มาเยี่ยมชมพร้อมให้คำแนะนำวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า
โดยได้รับการต้อนรับจาก คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างอบอุ่น ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562