วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้าเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามกับจังหวัดนครสวรรค์
ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแแห่งชาติ ประจำปี 2562
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562ณ บริเวณสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
และในช่วงบ่าย ได้ทำกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า