วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า ดำเนินโครงการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) การเรียนรายวิชาสะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษา (Pre-VEd.) ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า กับ โรงเรียนบ้านราษฏร์อุปถัมภ์ และโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมพระราชปัญญาเวที วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า

         โดย นายไพโรจน์ คงสุขเจริญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า กับ โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา โดยพระมหาวิชญ์กันต์ ปฏิภาณกวี ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนภเขตวิยา และ โรงเรียนบ้านราษฏร์อุปภัมภ์ โดย นายมานพ มีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์อุปภัมภ์ ร่วมลงนามตกลงทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

1.jpg 10.jpg 11.jpg

12.jpg 13.jpg 14.jpg

15.jpg 16.jpg 2.jpg

3.jpg 4.jpg 5.jpg

6.jpg 7.jpg 8.jpg

9.jpg