วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า 

  • ที่อยู่ : เลขที่  6/1 หมู่ 1 ถนนตากฟ้า – ท่าตะโก ตำบลตากฟ้าอำเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์  60190 
  • เบอร์โทรศัพท์ : 056-241906     
  • เบอร์โทรสาร : 056-241906   
  • Website : www.tftmc.ac.th 
  • E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.