สีประจำวิทยาลัยฯ

  • สีฟ้า  ให้ความรู้สึก  ปลอดโปร่ง  กว้าง  เบา  โปร่งใส  สะอาด  ปลอดภัย  ความสว่าง  ลมหายใจ  ความเป็นอิสรเสรีภาพ  การช่วยเหลือ  แบ่งปัน 
  • สีชมพู  ให้ความรู้สึกอบอุ่น  อ่อนโยน  นุ่มนวล  อ่อนหวาน  ความรัก  เอาใจใส่  วัยรุ่น  หนุ่มสาว  ความน่ารัก  ความสดใส

ต้นไม้ประจำวิทยาลัยฯ

 

  • ชื่อวิทยาศาสตร์    Cassis fistula Linn.
  • ตระกูล  CAESALPINIACEAE
  • ชื่อสามัญ Golden Shower Tree, Purging Cassia
  • ชื่ออื่นๆ    คูณ ชัยพฤกษ์ ราชพฤกษ์

          ลักษณะทั่วไป ราชพฤกษ์ หรือ คูน (อังกฤษ: Cassia fistula) เป็นพืชพื้นเมืองของเอเชียใต้ ตั้งแต่ทางตอนใต้ของปากีสถาน ไปจนถึงอินเดีย พม่า และศรีลังกา นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในพื้นที่เขตร้อนและกึ่งเขตร้อน เจริญเติบโตได้ดีที่สุดในที่โล่งแจ้ง สามารถปลูกได้ทั้งดินร่วนซุย ดินร่วนปนทราย ดินร่วนเหนียว ทนต่อความแห้งแล้งและดินเค็มได้ดี แต่ไม่ทนในอากาศหนาวจัด ซึ่งอาจติดเชื้อราหรือโรคใบจุดได้ ราชพฤกษ์เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 12-15 เมตร ผิวเปลือกสีขาวปนเทา ผิวเรียบมีรอยเส้นรอบต้นและรอยปมอยู่บริเวณที่เกิดของกิ่ง อยู่เป็นบางจุดของลำต้น