foto1
ปรัชญา
foto1
วิสัยทัศน์ (Vision)
foto1
พันธกิจ (Mission)
foto1
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
foto1
อัตลักษณ์สถานศึกษาคุณธรรม

056-241906
tftmc@hotmail.co.th
ติดต่อเราผู้บริหาร


นายไพโรจน์  คงสุขเจริญ
ผู้อำนวยการ

นายชาญนัฏฐ์  อุสาหะ
รองผู้อำนวยการ

นายปรีชา  โพธิ์เกิด
รองผู้อำนวยการ

ระบบบริหารจัดการ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

006832
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
67
30
97
5807
1745
2695
6832

Your IP: 54.225.17.239
Mon, 16 Jul 2018 08:20:17 +0000

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดำเนินโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  อบรมการใช้ชุดทดลองการเขียนแอพพลิเคชั่น
ในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์แบบเมนบอร์ดเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
ให้กับ ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 7-8 กรกฏาคม 2561 ณ เทศบาลอำเภอตากฟ้า และ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า เข้าร่วม
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปี 2561
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิษณุสรรค์  วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3

เป็นตัวแทน อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ 1ใน4ชิ้นงาน
เข้าร่วมประกวดระดับภาค ภาคเหนือ ระหว่างวันที่1-3 สิงหาคม 2561
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า เข้าร่วม
โครงการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560
ระดับภาคเหนือ วันที่ 9-12 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

โครงการวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยก้าวไกลสู่อาเชียน ประจำปี 2561

กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยแห่งชาติก้าวไกลสู่อาเซียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ 27 มิถุนายน 2561
ณ อาคารอเนกปะสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า

 

เข้าสู่ระบบ

ลิงค์ด่วน สอศ.Copyright © 2018 Copyright งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า Rights Reserved.