foto1
ปรัชญา
foto1
วิสัยทัศน์ (Vision)
foto1
พันธกิจ (Mission)
foto1
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
foto1
อัตลักษณ์สถานศึกษาคุณธรรม

056-241906
tftmc@hotmail.co.th
ติดต่อเราผู้บริหาร

นายชาญนัฏฐ์  อุสาหะ
รองผู้อำนวยการ

นายปรีชา  โพธิ์เกิด
รองผู้อำนวยการ

ระบบบริหารจัดการ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

049886
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
83
253
572
48308
3777
3689
49886

Your IP: 54.243.17.113
Mon, 25 Mar 2019 22:20:29 +0000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนรู้ของครู
โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่21 ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยได้รับเกียรติจากนายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
เป็นวิทยากรให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุมพระราชปัญญาเวที วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า
เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 28  
ระดับภาค ภาคเหนือ  ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดตากฟ้า
ดำเนินโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดตากฟ้า

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า
เข้าร่วมการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา
เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  ภาคเหนือ
ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จังหวัดลำพูน

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดตากฟ้า
ดำเนิน
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

(เลือกตั้งนายกและคณะกรรมการ อวท.) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีความรู้
ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย
วันที่ 1 สิงหาคม 2561  

ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดตากฟ้า

เข้าสู่ระบบ

ลิงค์ด่วน สอศ.Copyright © 2019 Copyright งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า Rights Reserved.