foto1
ปรัชญา
foto1
วิสัยทัศน์ (Vision)
foto1
พันธกิจ (Mission)
foto1
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
foto1
ปรัชญา

056-241906
tftmc@hotmail.co.th
ติดต่อเราผู้บริหาร

นายจักรี อุไรวงศ์
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ


นางสาวบัวคำ  คงสะโต
รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผู้อำนวยการ

 
นายวรดร ทิพย์ศรี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ระบบบริหารจัดการ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

625638
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
16
625
1551
620683
14603
12899
625638

Your IP: 34.229.131.158
Tue, 30 May 2023 19:58:21 +0000

 

นางสาวใบเงิน  พรมลี
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นายปฐมพงษ์ เพ็ชราวรรณ์
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

 

 

ทำหน้าที่

  1. วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
  2. จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
  3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  5. ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายCopyright © 2023 Copyright งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า Rights Reserved.