foto1
ปรัชญา
foto1
วิสัยทัศน์ (Vision)
foto1
พันธกิจ (Mission)
foto1
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
foto1
ปรัชญา

056-241906
tftmc@hotmail.co.th
ติดต่อเราผู้บริหาร

ดร.จันทรา  ส่งศรี
ผู้อำนวยการ

เข้าสู่ระบบ

ระบบบริหารจัดการ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

244004
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
171
875
4038
236434
8223
14097
244004

Your IP: 3.210.184.142
Fri, 14 May 2021 06:22:57 +0000

นางสาวทิพกฤตา  อินไชย
ครู คศ.๑ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

 

นางสาวสุพรรณิการ์  ทองผา
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

  

นางสาววันวิสา  จาระนันท์
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

 

ทำหน้าที่

  1. วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
  2. จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
  3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  5. ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายCopyright © 2021 Copyright งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า Rights Reserved.