foto1
ปรัชญา
foto1
วิสัยทัศน์ (Vision)
foto1
พันธกิจ (Mission)
foto1
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
foto1
ปรัชญา

056-241906
tftmc@hotmail.co.th
ติดต่อเราผู้บริหาร

นายจักรี อุไรวงศ์
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ


นางสาวบัวคำ  คงสะโต
รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผู้อำนวยการ

 
นายวรดร ทิพย์ศรี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

เข้าสู่ระบบ

ระบบบริหารจัดการ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

529286
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
566
321
1087
528199
7183
17430
529286

Your IP: 34.239.154.240
Wed, 30 Nov 2022 12:48:08 +0000
ปรัชญา

                    " ทักษะเยี่ยม       เปี่ยมคุณธรรม      น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "

วิสัยทัศน์ (Vision)

 

            “ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า มุ่งพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ร่วมพัฒนาชุมชน สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 

 

พันธกิจ (Mission)

  1. จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  2. พัฒนาเทคโนโลยี ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
  3. บริหารสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

อัตลักษณ์

        จิตอาสา  พัฒนาอาชีพ

 

เอกลักษณ์

        บริการชุมชนCopyright © 2022 Copyright งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า Rights Reserved.